Print Print
Print
อุปกรณ์ป้องกันลิฟต์ค้างARDแอร์สำหรับลิฟต์

แบตเตอรี่สำรองไฟฉุกเฉิน Battery backup for lighting and intercom
ดูภาพขยาย


แบตเตอรี่สำรองไฟฉุกเฉิน Battery backup for lighting and intercomสอบถามเกี่ยวกับสินค้า

แบตเตอรี่สำรองไฟฉุกเฉิน Battery backup for lighting and intercom

แบตเตอรี่สำรองไฟฉุกเฉิน สำหรับไฟฉุกเฉินภายในลิฟต์และอินเตอร์คอม
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าขัดข้อง แบตเตอรี่นี้จะจ่ายไฟ ทำให้ไฟส่องสว่างในลิฟต์ทำงานและอินเตอร์คอมภายในลิฟต์ก็ยังสามารถใช้งานได้

HX220-12
HX220-6
HXLED6
HXKLED12
HXJ612

ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น