Skip to content

Home คุยกับวอสอัพ วิธีประหยัดพลังงานจากลิฟท์และบันไดเลื่อน

วิธีประหยัดพลังงานจากลิฟท์และบันไดเลื่อน

Rate this item
(0 votes)

สำหรับลิฟท์และบันไดเลื่อนจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าลำดับต้นๆที ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมาก รองจากไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ วิธีการประหยัดพลังงานที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ก็ถ้าขึ้นแค่ 1-2 ชั้นน่าจะใช้บันไดธรรมดาแทน ถือเป็นการออกกำลังกายในตัว, ไปห้างฯ เลือกซื้อสินค้าแทนที่จะใช้ลิฟท์ ก็เลือกใช้บันไดเลื่อนก็จะเป็นการที่จะประหยัดพลังงาน ผู้ประกอบการอย่างห้างฯ,ผู้ออกแบบหรือเจ้าของอาคาร ควรจะคำนึงถึงการจัดวางตำแหน่งและระบบการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้จำหน่ายลิฟท์มาให้ข้อมูลในแต่ละผลิตภัณฑ์

โดยวิธีการลดใช้พลังงานสำหรับลิฟท์จะมีดังนี้

-
เลือกระบบควบคุมลิฟท์แบบแปรผันแรงดันไฟฟ้าและความถี่(vvvf) โดยจำนวนผู้โดยสารในการใช้ลิฟท์จะสัมพันธ์กันกับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ในขณะที่ลิฟท์เริ่มเคลื่อนที่ มอเตอร์จะต้องการแรงดันไฟฟ้าและความถี่สูง เพื่อให้ลิฟท์มีความเร่งไปถึงความเร็วที่กำหนด และจะค่อยๆลดแรงดันและความถี่ลง
-
การกดไปชั้นที่ต้องการเพียงชั้นเดียว จะช่วยให้ลิฟท์ไม่ต้องหยุดและเริ่มทำงาน เกินความจำเป็น เพราะลิฟท์จะกินกระแสมากสุดคือช่วงที่เริ่มออกตัวนั้นเอง ระบบความคุมของวอสอัพได้พัฒนาให้มีระบบตรวจสอบและยกเลิกคำสั่งเรียกชั้นได้ เอง เมื่อตรวจพบการกดลิฟท์เล่น
-
การบริหารจำนวนลิฟท์ที่ใช้งานเป็นแบบกลุ่ม(Grouping) ระบบความคุมแบบกลุ่ม เมื่อมีการกดเรียกลิฟท์ ลิฟท์จะทำการประมวลผลร่วมกัน และส่งลิฟท์เครื่องที่เหมาะสมที่สุดไปรับผู้โดยสาร ในกรณีนี้ถ้ากดเรียกลิฟท์เครื่องไหนก็ตาม ไฟปุ่มกดหน้าชั้นจะติดทุกเครื่อง

และวิธีการลดใช้พลังงานสำหรับบันไดเลื่อน

-
การทำงานแบบสตาร์ เดลต้า การติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติไว้ในระบบบันไดเลื่อนจะช่วยปรับพลังงานที่ใช้กับ มอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้ การใช้ระบบด้วยสตาร์ - เดลต้า จะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 30%
-
การเปลี่ยนแปลงความถี่ตามภาระ(inverter) ความเร็วของบันไดเลื่อนสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาวะใช้งาน ตัวตรวจจับและเปลี่ยนแปลงความถี่จะทำงานสัมพันธ์กัน และความเร็วของบันไดเลื่อนก็จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามความต้องการ การใช้เครื่องเปลี่ยนแปลงความถี่เพื่อปรับความเร็วของบันไดเลื่อนนี้สามารถ ประหยัดพลังงานได้ถึง 60% และจะลดกระแสไฟสูงสุดถึง 80%
-
การตัดกำลังไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(auto start) นำระบบตัดกำลังไฟฟ้าอัตโนมัติมาใช้ เพื่อประหยัดพลังงาน ถ้าไม่มีผู้ใช้ในระหว่างเวลานั้นบันไดเลื่อนจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และจะเริ่มทำงานใหม่เมื่อมีผู้ใช้เดินผ่านสัญญาณตรวจจับ.

Thai Chinese (Simplified) English Filipino Khmer Lao Malay Vietnamese
Live Chat Support

หนังสือมาตรฐานระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน สั่งซื้อโดยตรงได้ที่สมาคมลิฟต์

elevator_standard

vertical_standard

escalator_standard

Top