Skip to content

Home คุยกับวอสอัพ ผลเลือกตั้ง54

ผลเลือกตั้ง54

Rate this item
(0 votes)
วอสอัพ!! ....คง เป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพรรคที่ได้ คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือ "พรรคเพื่อไทย" ซึ่งได้คะแนนเกินครึ่งของทั้งหมด
ก็จะหมายความว่าประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ คงถูกใจคนส่วนใหญ่และไม่ถูกใจสำหรับบางคน ยังไงก็ตามยังคงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของถนนทางการเมืองของ
"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ผมของยกคำพูดมาจากหนังเรื่องสไปเดอร์แมนที่บอกว่า “With great power, comes great responsibility” หมายความว่า "อำนาจอันยิ่งใหญ่ ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวง"
Thai Chinese (Simplified) English Filipino Khmer Lao Malay Vietnamese
Live Chat Support

หนังสือมาตรฐานระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน สั่งซื้อโดยตรงได้ที่สมาคมลิฟต์

elevator_standard

vertical_standard

escalator_standard

Top